Hanne Hostrup
 
 

Er der noget om snakken:

  1. -En opfordring til faglig selvransagelse


Der huserer stadig rygter, der tegner et helt usagligt billede af gestaltterapien. Det erimidlertid ikke nok at ignorere det falske billede. Vi bliver nødt til at indse, "at der sjældent går røg af en brand uden, at der er ild". Derfor er det vigtigt, at vi spørger os selv:  "Er der noget om snakken - og hvorfor?

Læs mere:

Er er noget om snakken.pdf

____________________________________________________________________________________

Feedback i Gestaltterapi:

Feedback er et centralt begreb i gestaltterapi, fordi det rummer essensen af det gestaltterapeuter gør i den terapeutiske kontakt. Afgørende for feedback i gestaltterapi er dens forankring i den eksistentialiske fænomenologi og i gestaltpsykologiens selvreguleringsforståelse.
Læs mere:
Feedback i Gestaltterapi .pdf


Gestaltterapi med par:

Mange tror at terapi med par kræver en særlig terapiform. Det er ikke tilfældet. Når gestaltterapeuten arbejder med par, er målet ligesom i anden form for gestaltterapi at øge awareness hos klienten, for gestaltterapi er gestaltterapi uanset hvem man arbejder med og for. Dog er den terapeutiske relation mere kompleks i terapi med par, fordi klienten er et parforhold, en gestalt, der organiseres så den skal give mening for de to personer, der udgør parret.

Hvis dette mislykkes, er det terapeutens opgave at hjælpe parterne til at opdage, hvordan de selv skaber hindringen for organisering af pargestalten.
Læs mere:
Gestaltterapi med par.pdf


Den lille psykologiske forskel:
I Danmark har vi principielt ligestilling mellem kønnene, men i praksis omfatter den endnu ikke alle områder af vores sociale liv, bl.a. fordi den lovgivningsmæssige side af ligestillingen kun har eksisteret i kort tid og på nogle områder slet ikke er gennemført. Da normer og værdier overføres via opdragelsen til nye generationer, genken-des de ikke altid som arvegods, men udmøntes i automatiske reaktioner. Det betyder, at mange mennesker af begge køn ofte befinder sig i en dobbeltbind-situation, hvor de tror de har ligestilling, men hvor de vanemæssigt handler, som om den ikke findes. Dette komplicerer deres indbyrdes forhold og gør en realitetsorienteret væren i verden vanskelig. Når de psykologiske konsekvenser af nuværende og tidligere ulige kønsvilkår bliver betragtet som et helt personligt anliggende, kan mænd og kvinder ikke gøre oprør imod uretfærdighederne, men gør i stedet for oprør mod hinanden, og det er naturligvis meget ødelæggende for bl.a. parforhold.
Læs mere:
Den lille forskel.pdf


Gestaltterapi i Danmark:

Der hersker nogen forvirring om, hvad gestaltterapi egentlig er. Det skyldes den udvikling, som gestaltterapien har gennemløbet siden sin ankomst til Danmark omkring 1971, som betyder, at der groft sagt findes tre slags gestaltterapi, “teknik-gestaltterapi”, “støtte-gestaltterapi” og gestaltterapi. De første to former kan ikke betragtes som egentlig psykoterapi, idet de har mistet forbindelsen til nogle af gestaltterapiens væsentlige grundideer. I denne artikel beskrives udviklingen af gestaltterapien i Danmark op til i dag, og der gøres opmærksom på, hvordan den amerikanske “import” af gestaltterapien har ført til danske misforståelser. Herefter beskrives de grundideer den moderne danske gestaltterapi hviler på, og der peges på kulturelle aspekter i disse grundideer, som er vigtige at have for øje, når gestaltterapien skal praktiseres i et (europæisk) samfund, der på afgørende punkter adskiller sig fra gestaltterapiens fædreland, USA.
Læs mere:
Gestaltt.pdf

 

Artikler: