Hanne Hostrup
 
 

Psykoterapi er blevet en del af velfærdssamfundets behandlingstilbud, og supervisionsbegrebet er derfor i høj grad kommet i søgelyset.
Det er vigtigt at få beskrevet, hvad supervision egentlig er, og hvorfor den er nødvendig. Hanne Hostrup lægger vægt på, at supervision er en disciplin, der nødvendigvis må tage udgangspunkt i den terapeutiske referenceramme, som psykoterapeuten arbejder indenfor.


Når flere mennesker tilbydes psykoterapi, øges de etiske og samfundsmæssige krav til psykoterapeuterne. Det er afgørende, at terapeuter modtager supervision, der dels skal sikre, at de vedligeholder og videreudvikler deres kompetence, og dels skal beskytte klienterne mod skadelig eller inkompetent behandling.


”Supervision” henvender sig til de psykologer og psykoterapeuter, der modtager supervision, eller som uddanner sig til eller arbejder som supervisorer.


Hanne Hostrup har i mange år arbejdet som supervisor for psykologer, der arbejder som psykoterapeuter. I bogen videregiver hun sine erfaringer. Da Hanne Hostrup både er psykolog og gestaltterapeut, besvarer hun ikke blot spørgsmålet om, hvad supervision er generelt, men belyser også supervision ud fra en gestaltterapeutisk referenceramme.


Køb bogen her (som ebog i pdf format)...

Supervision - på gestalt terapeutisk grundlag