(placeholder)
(placeholder)

Hanne Hostup

hostrup@me.com / +45 51514147

Gestaltterapi - indføring i gestaltterapiens grundbegreber


Gestaltterapi er først og fremmest en grundbog. Den giver en saglig og klar gennemgang af gestaltterapiens værdier teorier og metode samt form og teknik


Gestaltterapien fremstår i dag som en systematisk og gennemarbejdet psykoterapi, hvis teoriudvikling primært er foregået i USA. Den eksisterende litteratur har derfor i høj grad afspejlet amerikanske værdier og normer.

Hanne Hostrup ser dette forhold som en svaghed, når gestaltterapien skal udøves i f.eks. Danmark. Hun påpeger, at man må tage hensyn til den kultur, gestaltterapien praktiseres i og være opmærksom på, hvilke kulturafhængige aspekter gestaltterapien indeholder.

Denne holdning går som en rød tråd gennem bogen, der præsenterer den første samlede fremstilling af gestaltterapiens teori og metode på dansk. Siden bogen udkom første gang (1999), er der sket en del inden for gestaltterapien, som er gået fra at være en udviklings- og neuroseterapi til også at være en psykoterapi.

I dag matcher gestaltterapien kravene til en moderne psykoterapi, der egner sig til behandling af mange forskellige psykiske lidelser og tager hensyn til de ændrede samfundsbetingede vilkår for personlighedsdannelsen.

På den baggrund har Hanne Hostrup foretaget en redigering af den oprindelige bog.


Gestaltterapi henvender sig til psykologer, psykologistuderende og til forskellige professioner inden for det sundhedsvidenskabelige område.


Købe bogen her:


Dansk udgave hos Hans Reizels Forlag (2009)


Engelsk udgave hos Museum Tusculanum Forlag (2010)


Engelsk udgave via Holms Forlag (2019), bestilles via Hanne Hosturp


Engelsk udgave som ebog via Holms Forlag (2014), købes her...

Gestaltterapi - indføring i gestaltterapiens grundbegreber

Findes også som ebog på engelsk